افتتاح نمایشگاه محمد احصائی با گرامی‌داشت ایران درودی

1400-08-08
کسی تصور نمی‌کرد افتتاحیه نمایشگاه عکس‌های ۵۰ساله سید محمد احصائی در گالری گلستان رنگ غم و اندوه به خود گیرد؛ عصر جمعه هفتم آبان، گالری گلستان پس از ۱۸ ماه کرونایی دوباره درهایش را به روی مردم گشود تا روایتی متفاوت از استاد بزرگ خط و نقاشی خط ...