افتتاح نمایشگاه محمد احصائی با گرامی‌داشت ایران درودی

آبان 8, 1400
کسی تصور نمی‌کرد افتتاحیه نمایشگاه عکس‌های ۵۰ساله سید محمد احصائی در گالری گلستان رنگ غم و اندوه به خود گیرد؛ عصر جمعه هفتم آبان، گالری گلستان پس از ۱۸ ماه کرونایی دوباره درهایش را به روی مردم گشود تا روایتی متفاوت از استاد بزرگ خط و نقاشی خط ایران ببینند اما خبر درگذشت ایران درودی بر همه چیز ...