افت تعداد تماشاگران اکران نوروز ۱۴۰۱

فروردین 14, 1401
پس از جنجال‌های فراوان برای انتخاب هفت فیلم نوروزی، گیشه سینماها سرانجام بعد از ۱۳ روز فقط حدود ۳۳ میلیارد تومان عایدش شد آن هم با مخاطبی که حتی به ۹۰۰ هزار نفر هم نرسید. حالا زمان آن است که کارشناسان بررسی کنند آیا در شکست اکران نوروزی گران ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات