نمره صفر بزرگ به شبکه نمایش برای پخش مراسم پایانی جشنواره!

بهمن 23, 1400
بانی فیلم-احمدرضا دانش: شرایط پخش برنامه زنده یک رویداد می‌تواند سنگ محک و عیار مناسبی برای کارایی عوامل تلویزیون باشد؛ عواملی که دقیقه به دقیقه از یکدیگر تشکر می‌کنند و با منت گذاشتن بر سر تماشاگران، از خودشان متشکر می‌شوند! واقعیت این است که وقتی عنان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات