مردم ایران به آرامش و خنده احتیاج دارند

فروردین 12, 1400
هنرمند پیشکسوت طنز در رادیو درباره ورود به سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه «مردم ایران به آرامش و خنده احتیاج دارند»، گفت: مردم ایران بزرگترین انسان های روی زمین اند و باید به آنها احترام گذاشت. اصغر سمسارزاده چهره شناخته‌شده و قدیمی عرصه کمدی که سالیان متمادی است در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات