بابک خرمدین

قتل یک کارگردان سینما

اردیبهشت 27, 1400
با انتشار خبر قتل یک کارگردان به نام بابک خرمدین در فضای مجازی، که جنازه‌اش در فاز ۳ منطقه اکباتان تهران پیدا شد، بهت و حیرت جامعه هنری را فرا گرفت. هنوز این خبر از جانب مقامات رسمی قضایی و انتظامی اعلام نشده است. در ارتباط با همین خبر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات