دعوای ارشاد با سازندگان «برادران لیلا»؛ سُنبه کم زور سازمان سینمایی!

مارس 30, 2023
بانی‌فیلم: داستان نمایش فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن و حاشیه‌هایی که بازیگر فیلم در کنار همسرش به وجود اورد و واکنش سلبی سازمان سینمایی و مسایل دیگری که دامنگیر این فیلم شد، با نمایش نسخه قاچاق این فیلم،‌شکل متفاوتی پیدا کرد! نخستین واکنش رسمی به قاچاق ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات