«پسری از بهشت» سوژه‌ای خوب با ساختاری قراردادی

1401-02-30
محمد حقیقت/جشنواره کن امروز جمعه ساعت چهار بعدازظهر جمعیت بسیاری مقابل کاخ جشنواره منتظر ورود به سالن لومیر بودند. طولی نکشید که در سالن نمایش، جای سوزن انداختن نبود! فیلم مصری «پسری از بهشت» ساخته طریق صالح به کشمکش میان قدرت در درون یک دانشگاه می‌پردازد؛ دانشگاه الازهر ...