«شهرک» ربطی به «بازی مرکب» ندارد!

فوریه 8, 2022
کارگردان فیلم شهرک در نشست رسانه‌ای این فیلم در پاسخ به شباهت این اثر با فیلم «بازی مرکب» گفت: در مرحله پساتولید فیلم که بودیم بازی مرکب پخش شد و فکر نمی کنم ارتباطی به هم داشته باشند. به گزارش ایرنا، علی حضرتی کارگردان فیلم شهرک در نشست رسانه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات