امید برای احیای دوباره سینماها با فیلم بالیوودی «وکیل صاب»

می 5, 2021
بانی‌فیلم: در میان کشورهای جهان و به ویژه منظقه خاورمیانه، کمتر جایی است که فیلم‌های تولید بالیوود در سینماهای آنجا به نمایش درنیامده باشد! موفقیت فیلم‌های بالیوودی و سبک خاصی که در مضمون و ساختار این تولیدات سینمایی وجود دارد، تضمینی برای افزایش تماشاگران این فیلم‌هاست ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات