تکلیف فیلم‌های سخیف و مبتذل مشخص شد؛ خزاعی: مجوز نمی‌دهیم!

1400-08-29
رییس سازمان سینمایی با حضور در مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت، مشکلات و چالش‌های سینما، موضوعاتی همچون محتوای ضعیف فیلم‌های تولید شده، تحول در سینمای کشور ، قدرت حاکمیت غیررسمی در عرصه هنر، نظارت همراه با برنامه ریزی از طرف وزارت ارشاد، تعیین بسته زمانی مشخص شده برای ...