زندگی بدون بروس لی و براندون؛ شانون از فقدان پدر و برادرش می‌گوید

اردیبهشت 6, 1403
‎‎وقتی دو مرد مهم زندگی شما در سنی غم‌انگیز می ‌میرند، چگونه زنده می‌مانید؟ دختر قهرمان هنرهای رزمی، بروس لی، توضیح می‌دهد که چه چیزی او را نگه داشته است و وی چگونه میراث خانواده را حفظ می‌کند. ‎به گزارش ایرنا، شانون لی با شادی در حال بازگویی زمانی است که به یک خلوتگاه تاریک در ...