«قصیده گاو سفید» بی جهت توقیف شده؛ کانون کارگردانان بازهم دست به بیانیه شد!

1401-03-28
در بیانیه کانون کارگردانان آمده: ادعای اخیر آقای بهتاش صناعی ها و تکرار آن مبنی بر عدم حمایت کانون از اکران فیلم توقیف شده “قصیده گاو سفید” یک‌ تهمت غیرمنصفانه است -بر لزوم اکران همه فیلم های توقیفی سینمای ایران تاکید می کنیم از کاناپه (کیانوش عیاری) و ...