حال سازندگان سینمای اکشن خوب نیست

1401-03-02
جمشید هاشم‌پور با بیان اینکه فیلم‌های اکشن کارهای سنگینی هستند که بودجه‌های زیادی را می‌طلبد، گفت: در شرایط کنونی عوامل تولید فیلم سینمایی اکشن روی دور نیستند چرا که این‌گونه فیلم‌ها نیاز به عوامل خاصی دارد. به گزارش ایرنا، در بین بازیگران سینما اندک ...