فیلمخانه ملی ایران؛ حکایت خانه‌ای که پس از 30سال نو نوار می‌شود

شهریور 21, 1400
مدیر فیلمخانه ملی ایران می‌گوید، در همه سال‌های انتظار برای تمام شدن ساختمان جدید فیلمخانه، گاهی ناباورانه زمزمه واگذاری آن برای کاربری اداری شنیده می‌شد، ولی حالا که بخش‌های اصلی فیلمخانه و مرکز اسناد و آثار تصویری در محل جدید آماده شده و بقیه مدارک هم در حال انتقال است، می‌توان فیلمخانه ملی ایران را ...