«فیلم فجر» کارکرد بین‌المللی ندارد!

آبان 14, 1400
– جداسازی «فجر جهانی» چه کمکی به سینمای ایران کرد؟ – پیوستن به «فیاپف» فضیلت است؟ محمدرضا عباسیان دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر بیان کرد که اساساً کارکرد بخش «بین‌الملل» جشنواره فیلم فجر امروز نیاز به بازنگری جدی دارد. محمدرضا عباسیان دبیر اسبق جشنواره فیلم فجر در گفت‌وگو با مهر درباره ادغام بخش ملی و جهانی جشنواره فیلم ...