تسلیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به مناسبت شهادت فهیم دشتی

1400-06-16
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه ای یاد فهیم دشتی روزنامه‌نگار متعهد و شجاع افغانستان را گرامی داشتند و افزودند: فقدان این روزنامه نگار فهیم و شیفته زبان فارسی نه تنها ضایعه‌ای برای جامعه رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران افغانستان که اسباب اندوه عمیق روزنامه‌نگاران ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات