فهرست کامل فیلم‌های جشنواره کن ۲۰۲۲

فروردین 25, 1401
فهرست فیلم‌های حاضر در هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن در بخش‌های مختلف شامل مسابقه اصلی و نوعی نگاه اعلام شد. به گزارش ایسنا، نشست خبری اعلام فیلم‌های جشنواره فیلم کن ۲۰۲۲ با حضور «تیری فرمو» مدیر جشنواره کن و «پیر لِسکور» رئیس این رویداد سینمایی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات