تصویربرداری فصل سوم «روزگار جوانی» از نیمه گذشت

1400-02-13
تصویربرداری فصل سوم سریال «روزگار جوانی» به تهیه کنندگی سپهر محمدی و کارگردانی اصغر توسلی از نیمه گذشت. به گزارش رسیده، عوامل تولید فصل سوم سریال «روزگار جوانی» اکنون در یکلوکیشن ثابت در محله نیاوران مستقر هستند و لوکیشنهای بیرونی این سریال شامل بیمارستان، دانشگاه، رستوران، دفتر شرکت، مرکز خیریه ...