صدور حکم اعدام برای کیوان امام‌وردی

1401-04-18
وکیل مدافع پنچ نفر از شاکیان خصوصی پرونده کیوان امام وردی خبر داد که این متهم با حکم بدوی دادگاه به “اعدام” محکوم شده است. شیما قوشه در گفت‌وگو با ایسنا، به بیان این که این حکم به وی به عنوان وکیل پنج نفر از شاکیان خصوصی ...