۳ روز،۳ میلیارد؛ گشت۳» همچنان می‌تازد!

آبان 29, 1400
دستیابی فیلم سینمایی «گشت۳» به فروش ۳میلیاردی در سه روز اول، بار دیگر ثابت کرد که می‌توان به رونق گیشه‌ سینماها امید داشت. به گزارش بانی‌فیلم، سومین فیلم از سری‌ فیلم‌های «گشت ارشاد» با جذب نزدیک به ۱۲۰هزار تماشاگر در ۲۷۸ سالن سینما در سه روز نخست ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات