انتشار گفت‌وگوی ۱۴ سال پیش فردوس کاویانی!

سپتامبر 26, 2021
موزه سینما به تازگی گفت‌وگویی از فردوس کاویانی را منتشر کرده که مربوط به ۱۴سال پیش است! اینکه چرا این گفت‌وگو پس از این همه سال منتشر شده پرسشی‌ست که باید مسئولن موزه سینما پاسخ دهند اما مواردی را که فردوس کاویانی در این گفت‌وگو مطرح ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات