صاحب قلمی در خور تمجید و ستایش؛ احمد میرزاییان

خرداد 8, 1403,
‎بانی فیلم- مسعود داودی: حاج احمد میرزاییان دوستی دیرینه، که ارزش و اعتبار قلم و نویسندگی را در گیرودار روزگار و فرازونشیب مسیرهای سخت و دشوار روزنامه‌نگاری حفظ کرده و معنابخش جایگاه شخصیتی فرهنگی و دور از آلایش و پلشتی‌های زمانه شده است. رفاقتم با احمد میرزاییان به سال‌های حضورم در سال‌های ابتدایی دهه شصت در ...