فراستی و ثبت رکورد تماشای ۲دقیقه در سینما و نقد نوشتن!

1400-08-08
برنامه گفت‌وگومحور «رخ به رخ» این هفته میزبان مسعود فراستی منتقد سینما بود. به گزارش باشگاه خبرنگاران، شب گذشته در برنامه «رخ به رخ»، امیرعلی دانایی مجری برنامه در گفت‌وشنودی صمیمانه و صریح با مسعود فراستی به مبحث نقد فیلم، فیلمسازان مختلف، دغدغه‌های اجتماعی این منتقد، نگاه ...