پس از انتقاد فارس از هنرمندان منتقد، نوبت به ایسنا رسید!

مهر 3, 1401
بانی‌فیلم: هنوز دو سه روز از انتقاد شدید خبرگزاری اصولگرای فارس از چهره‌های هنری برای حمایت‌شان از اعتراض‌های مردمی و اظهار تاسف‌شان مرگ مهسا امینی هموطن کرد و نارحتی‌شان نسبت به وقایع اخیر نگذشته بود که خبرگزاری ایسنا هم با انتشار گزارشی از این ...
آتشکده یا کاخ اردشیر

پیدایش کاخ و باغ در فلات گور

دی 22, 1400
خورگه در لغتنامه‌های کهن، به معنی خرد و دانش است. به گفته محققین، «نیایشگاه خورگه» محل یاد‌گیری و آموزش مانویان در دوره ساسانیان بوده اما سازمان اوقاف از آن امامزاده‌ای درست کرده و گنبدی سبز رنگ روی آن گذاشته‌ است!   *جواد کراچی تا مرد سخن نگفته ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات