عید مردماس…

اسفند 29, 1402, ,
بانی‌فیلم: در آخرین روز سال، در لحظه‌های پایانی ۳۶۵روزی که ۱۴۰۲ نام داشت، آنقدر خبرهای ناخوشایند شنیدیم و دیدیم که بهترین انتظارمان، باید پایان این حجم از ناملایماتی‌ها و دشواری‌ها در زندگی و زندگانی بوده باشد؛ همه‌مان، از بزرگ و کوچک و از بالانشین و پایین‌دستی، همگی مسافران قطار تلخی و سختی سال ۱۴۰۲ ...