افغانستان دو دهه پیش از نگاه عکاس مگنوم

شهریور 26, 1400
بانی‌فیلم: افغانستان همیشه موضوع جذابی برای عکاسان است. تماشا و ثبت فرهنگ بومی و جامعه و مردم این کشور باعث می‌شود هنرمندان عکاس زیادی راهی دیار افغانستان شده و تصاویر منحصر به فردی را از دریچه دوربین‌های خود ثبت کنند. یکی از این عکاسان استیو مک کوری ...
مسابقه بوکس معروف به غرش در جنگل ، که بین محمد علی و جورج فورمن

مسابقه کلی و فورمن معروف به غرش در جنگل از نگاه دوربین عباس!

شهریور 6, 1400
بانی‌فیلم – بهراد داودی: در سال‌های پیش از انقلاب در دهه ۵۰ به خصوص، یکی از دلخوشی‌های جوانان و نوجوان ورزش دوست، تماشای مسابقات مشت زنی محمدعلی کلی با حریفانش بود؛ مسابقاتی که غالبا در ساعات ۴ یا ۵ امداد به شکل مستقیم از تلویزیون ملی پخش ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات