در سوگ فرشته طائرپور؛ شیری که از بیشه گریخت!

1400-05-26
علیرضا رییسیان یادداشتی در سوگ درگذشت فرشته طائرپور شیرزن سینمای ایران سرگرم حل مشکلات مالیاتی همکاران خود بود که ظاهرا درگیر ویروس منحوس کرونا و بیماری کووید۱۹شد و شد آنچه می‌توانست نشود! در تمام سال‌هایی که می‌شناختم ایشان را در هیات بانویی چالاک، دست به قلمی قهار ...
سیف اله داد

به یاد سیف‌الله داد؛ راهی که تمام نشد

1400-05-07
یادداشت علیرضا رییسیان در سالمرگ سیف‌الله داد در مراسمی که به همت کانون کارگردانان و برای درگذشت سیف‌الله گرفتیم، در مجموع سخنانی که ایراد شد، یک دریغ بزرگ برای نبودن کارگردانی خودساخته، فهیم و مدیری دانا و تنها آشکار بود؛ لحن تند دوستان، شب آرام باغ فردوس را ...