اعتراض خانه‌ تئاتر به عدم رسیدگی مسئولان در فاجعه‌ی کشتار کرونا

مرداد 19, 1400
خانه‌ تئاتر در بیانیه سرگشاده‌ای نسبت به عدم رسیدگی مسئولان در فاجعه‌ کشتار کرونا دلتا اعتراض کرد. به گزارش بانی‌فیلم، در این بیانیه آمده است: کسی گفته بود: «وقتی انسانی می‌میرد، یک فاجعه‌ اتفاق می‌افتد؛ اما هنگامی که تعدادِ زیادی می‌میرند، ما با یک آمار مواجه هستیم!» دولتمردانِ پر افتخارِ ایران! شما که مدیریت‌تان ...