عارف قزوینی: وقتی تصنیف‌های وطنی‌ ساختم یک‌نفر نمی‌دانست وطن یعنی چه!

بهمن 2, 1401
عارف قزوینی خود را فردی می‌خواند که مادر ایران قرن‌ها مانند او را نخواهد آورد و می‌گوید: «اگر من هیچ خدمتی به موسیقی و ادبیات ایران نکرده باشم، وقتی تصنیف‌های وطنی‌ ساخته‌ام که ایرانی از ده‌هزار نفر یک‌نفرش نمی‌دانست وطن یعنی چه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات