حذف بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی از طرح صیانت مجلس

آذر 21, 1400
خبر حذف بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی از طرح صیانت در حالی می‌رسد که اهالی فرهنگ در آغاز مطرح شدن این طرح نسبت به تاثیرات مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی بر فرهنگ و ادبیات هشدار داده بودند؛ هرچند در آن زمان بهارستانی‌ها بارها گفته بودند چنین بندی اصلاً در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات