حذف بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی از طرح صیانت مجلس

1400-09-21
خبر حذف بند مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی از طرح صیانت در حالی می‌رسد که اهالی فرهنگ در آغاز مطرح شدن این طرح نسبت به تاثیرات مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی بر فرهنگ و ادبیات هشدار داده بودند؛ هرچند در آن زمان بهارستانی‌ها بارها گفته بودند چنین بندی اصلاً در ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات