اعتراض میراث فرهنگی به طرح مجلس

اردیبهشت 23, 1401
معاون میراث فرهنگی در نامه‌ای که به نمایندگان مجلس درباره طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» نوشته متذکر شد: با تصویب این طرح نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد. به گزارش ایسنا، علی دارابی که سه روز پس از رسانه ...