کجای کاریم؟!

مرداد 5, 1401
یادداشت / مجید میرفخرایی با آگاهی از تلاش فراوان طراحان ما در پیشبرد این رشته تخصصی در فیلم‌ها و سریال‌ها، متاسفانه می‌توان گفت پس از گذشت سالیان دراز، فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی‌مان همچنان در بند قواعد طراحی‌های آثار ساخته شده در سال‌های دور ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات