بازگشت مهران مدیری به ایران با ضبط پاسپورت او در فردوگاه

1401-07-08
بانی‌فیلم: مهران مدیری به ایران بازگشت؛ این تیتر خبرگزاری اصولگرای تسنیم است که همچون فارس، دیگر خبرگزاری طیف اصولگرا، انتقادات شدیدی را نسبت به برخی هنرمندانی داشته‌اند که تاسف خود را از مرگ مهسا امینی اعلام و از اعتراضات مردمی حمایت کرده‌اند. مهران مدیری که چندی پیش ...