صدرالدین شجره؛ هنرمندی که هیچ آرزویی نداشت!

دی 27, 1400
محمدباقر رضایی، نویسنده برنامه های ادبی رادیو که با متن های طنز و آهنگینش به معرفی و یادآوری چهره های شاخص رادیو می پردازد، این بار سراغ زنده یاد صدرالدین شجره رفته است. صدرالدین شجره، گوینده، بازیگر و نمایشنامه نویس مشهور رادیو بود که در سال ۹۷ پس تحمل دوره ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات