قطع همکاری صدا و سیما با هنرمندانی که در شبکه‌های اجتماعی شئون را رعایت نمی‌کنند

1400-04-15
سازمان صدا و سیما موظف شد تا با هنرمندانی که در این شبکه‌ها خلاف شئون حاضر شده‌اند قطع همکاری نماید. به گزارش سایت انتخاب، کیهان نوشت: صدا و سیما موظف شد تا با هنرمندانی که شئون اخلاقی و رسانه‌ای را در شبکه‌های اجتماعی رعایت نمی‌کنند ...