جلال مقامی: زمان مثل برق می گذرد پس قدر بدانیم

1400-11-26
جلال مقامی، از صداهای ماندگار کشورمان که مدتهاست به دلیل کهولت سن و بیماری در منزلش استراحت می کند و از عرصه دوبله دور شده است، می گوید، این روزها حالش بهتر از گذشته است ولی دیگر نمی تواند کار کند و باید به همین سرنوشت خانه ماندن راضی باشد ...
منوچهر اسماعیلی

منوچهر اسماعیلی؛ سکوت صدایی ماندگار

1400-06-15
مدتی است که نه کار می کند و نه تمایلی به مصاحبه و حرف زدن با خبرنگارها دارد. شاید کرونا و این روزهای تلخ و از دست دادن عزیزان، دلیل این همه سکوت و بی علاقگی حتی برای یک احوالپرسی ساده باشد از سوی صدای ماندگاری که شنیدنش حتی برای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات