«بوف کور» نماینده ایران در نقشه جهانی کتاب‌هایی با بیشترین ترجمه

1400-06-10
در نقشه‌ای که یک پایگاه انگلیسی زبان به تفکیک کشور و قاره از آثار ادبی که بیشترین تعداد ترجمه را دارند منتشر کرده است، کتاب «بوف کور» نوشته «صادق هدایت» در کنار نام ایران قرار گرفت. به گزارش ایرنا، اگر آثار ادبی ترجمه نشوند، تنها بخش کوچک از ادبیاتی ...
صادق هدایت - ژرار دو نروال، نویسنده فرانسوی

شباهت مرگ صادق هدایت با نویسنده فرانسوی

1400-05-17
مسعود خیام در حالی به بیان شباهت مرگ صادق هدایت و ژرار دو نروال، نویسنده فرانسوی می‌پردازد که یکی از نویسندگان مورد علاقه‌ هدایت را دو نروال معرفی می‌کند که با آثارش آشنایی عمیق داشته است. به گزارش ایسنا، این نویسنده و پژوهشگر ادبی با روایتی کوتاه از ...