هشدار در برخورد با موج دلتا؛ قتلگاه آخرالزمانی هند پیش روی ایران!

مرداد 24, 1400
یکی از محققان کشور بر اساس تحلیل‌ داده‌هایی که انجام داده، معتقد است کشور با بحران بزرگی از شیوع سویه دلتا روبرو است و تا این سویه آتش خود را شعله‌ور نکرده و همانند هند، کشور را به یک قتلگاه آخرالزمانی تبدیل نکرده است و صدایش در لابلای ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات