تبرئه از جنایت، شکایت ۴۰ میلیون دلاری از نیویورک!

تیر 25, 1401
محمد عزیز مردی که در جریان قتل مالکوم ایکس تبرئه شد، از مقامات شهر نیویورک به خاطر از دست رفتن سال‌های عمرش شکایت و درخواست غرامت ۴۰ میلیون دلاری کرد. به گزارش بانی‌فیلم به نقل سایت nowthisnews، محمد عزیز آن زمان (سال ۱۹۶۵) تنها ۲۶ سال داشت که ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات