تبرئه از جنایت، شکایت ۴۰ میلیون دلاری از نیویورک!

1401-04-25
محمد عزیز مردی که در جریان قتل مالکوم ایکس تبرئه شد، از مقامات شهر نیویورک به خاطر از دست رفتن سال‌های عمرش شکایت و درخواست غرامت ۴۰ میلیون دلاری کرد. به گزارش بانی‌فیلم به نقل سایت nowthisnews، محمد عزیز آن زمان (سال ۱۹۶۵) تنها ۲۶ سال داشت که ...