نام‌«پنجشیر» بر تارک تهران

شهریور 19, 1400
یک عضو سابق شورای شهر تهران از نامگذاری یکی از خیابان های شهر تهران به نام پنجشیر بر اساس مصوبه پنجمین دوره شورای شهر تهران خبر داد. به گزارش ایسنا، مجید فراهانی عضو سابق شورای شهر تهران در دوره پنجم در پیامی توییتری از نامگذاری یکی از خیابان های تهران ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات