شوخی با نشست مدیران تلویزیون برای بستن کنداکتور نوروزی!

مارس 17, 2021
بانی‌فیلم: دنیا، دنیای تلاش و رقابت است. عقب بیفتی، «عقب‌افتاده» می‌شوی! این یک رسم و درس نانوشته است؛ در یک جامعه جهانی، همه حوزه‌ها تابع یک نوع رقابت هستند. رقابتی که می‌تواند در میزان کارآیی، بهره‌وری و سودمندی یک مجموعه تعیین‌کننده باشد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات