کوبریک و ۱۲۷ نمای افسانه‌ای برای «درخشش»!

خرداد 19, 1400
بانی‌فیلم: «درخشش» (۱۹۸۰) به عنوان یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های دلهره‌آور روانشناختی در تمام دوران‌ها به تاریخ پیوسته است. شلی دووال بازیگر اصلی این فیلم اعتراف کرد که به دلیل برخورد شدید با استنلی کوبریک، روزهای بسیاری را در صحنه فیلم گریه کرده است! از نگاه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات