شفاف‌سازی پروژه‌های سینمایی

ادعای سازمان سینمایی در مورد شفاف‌سازی پروژه‌های سال ۹۸ و ۹۹

1400-05-12
سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ارشاد در آخرین روز اهمال مدیریتش در حوزه سیما، اقدام به انتشار گزارشی کرده که به گفته روابط عمومی این سازمان، شفاف‌سازی در مورد پروژه‌های پژوهشی سازمان سینمایی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است. روابط عمومی این سازمان گزارش داده که: در ...