یک هشدار؛ شفافیت مالی سینما» و مرگ تدریجی یک رؤیا!

1401-05-11
روند انتشار گزارش‌های مالی مجموعه‌های تابع سازمان سینمایی حالا ۱۴ ماه است که متوقف شده است؛ آیا جریان «شفافیت مالی» در سینما در حالت کما باقی خواهند ماند؟ به گزارش مهر، اساساً انتشار ریز هزینه‌های مالی در هر سازمان و هر پروژه‌ای، یکی از اتفاقات جذاب ...