فیلم‌ها برای شرکت در جشنواره‌های خارجی باید پروانه نمایش بگیرند

1401-02-24
بنا بر نص صریح آیین نامه و دستور العمل نمایش فیلم، هرگونه حضور و نمایش فیلم سینمایی در مجامع و جشنواره‌های خارجی مستلزم اخذ پروانه نمایش است. به گزارش رسیده، محمد خزاعی با بیان این مطلب افزود: حضور بین‌المللی سینمای ایران قطعا، یکی از ارکان مهم پیکره سینمای ...