نه تهران‌نشينان اين‌گونه متبختر، خودپسندند و نه هنرمندانش چنین ياوه‌گو

فروردین 16, 1401,
بانی‌فیلم: صرف نظر از کپی بودن برنامه «عصر جدید» از نمونه‌های خارجی‌ این گونه برنامه‌های استعدادیابی، شاید در نگاه اول این موضوع مشخص می‌شود که بیشترین میزان تاثیرگذاری این برنامه نه هنگام پخش آن از تلویزیون، بلکه در انعکاس بخش‌هایی از ان در فضای مجازی است! در کنار بسیاری از حاشیه‌های ریزودرشت عصرجدید با ...