ایلان ماسک شخصیت سال ۲۰۲۱ تایم شد

آذر 22, 1400
بانی‌فیلم – دیبا داودی بسیاری از افراد فراتر از زمان خود خطاب می شوند اما عده محدودی استحقاق این لقب را دارند. چند نفر از ما می توانیم از نسل و زمان خود فراتر برویم و سطح انتظارات را بالا ببریم؟ به گزارش سایت مجله تایم، همین چند سال ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات