سریال‌هایی که خوب شروع می‌شوند و بد تمام!

مرداد 2, 1400
یکی از مهمترین انتقادات به تولیدات سینمایی و این روزهای شبکه نمایش خانگی، شروع خوب و جذاب ولی پایانی بدفرجام است. به گزارش ایرنا، سینمای ایران و تولیدات شبکه نمایش خانگی در سال‌های اخیر به شدت با این معضل روبرو هستند که شروعی خوب دارند و هیجان تماشای اثر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات