انتقاد تسنیم از بشیر حسینی: چرا اظهارات «داور شیطون‌بلای عصر جدید» را نادیده می گیرید؟

تیر 7, 1400
فروغی مانع ادامه فعالیت فردوسی پور به خاطر خروج او از «مدار» شد، اما هیچ واکنشی به اظهارات هم دانشگاهی اش نشان نداد تسنیم در گزارشی تحت عنوان «چرا اظهارات حاشیه‌ساز “داور شیطون‌بلای عصر جدید” نادیده گرفته می‌شود؟» نوشت: سیدبشیر حسینی که به‌عنوان چهره‌ای ناشناس میان داوران نامدار برنامه عصر جدید قرار گرفت ...