دلایل بی توجهی به مطالبات اصحاب فرهنگ و سینما چیست؟

دی 9, 1401
یادداشت / شاهپور محمدی مدتهاست که سازمان سینمایی کشور تمرکز خود را بر کارهای کوچک و حاشیه‌ساز قرار داده و ریل‌گذاری اساسی و توجه به زیر ساخت‌ های سینما را فراموش کرده است. و همین امر باعث شده تا بیشترین نقدها نسبت به عملکرد این سازمان صورت گیرد. دورنمای ...
محمدمهدی اسماعیلی

جناب آقای وزیر؛ تحول سینما، راهکار نخست

آذر 16, 1401
یادداشت / شاهپور محمدی در دنیای پیشرفته امروز نمی‌توان جایگاه سینما را در هیچ جای دنیا نادیده گرفت. اما آنچه مهم است اینکه ساختار همین هنر گرانبها در زمان‌های مختلف نیازمند تغییر و تحول و دگرگونی اساسی است. چنین تغییراتی نیز (‌در کشور ما‌) می‌بایست از مدیریت کلان ...
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خلاء یک روابط عمومی مقتدر در حوزه سینما

تیر 7, 1401
یادداشت/ شاھپور محمدی از صحبت‌ھای اخیر آقای اسماعیلی، وزیر ارشاد در مورد سینما و سینماگران‌، چنین استنباط می‌شود کھ ایشان به عنوان سکاندار حوزه فرھنگ و ھنر کشور، نگاه مثبتی نسبت به سینمای این مرز و بوم ندارند . البته باید گفت که اقای اسماعیلی مقصر نیستند. مگر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات